ARSEN

Czy w minimalnych ilościach jest niezbędny dla organizmu?  -TAK
Dzienne pobranie bez uszczerbku na zdrowiu [mg] : 0,3
Czy kumuluje się przez lata?   -TAK

Zastosowanie
     Związki arsenu znalazły zastosowanie w rolnictwie i leśnictwie jako pestycydy ( arseniany ołowiu i wapnia), jako środki konserwujące drewno , przy produkcji szkła , barwników, chemicznych środków bojowych , w procesach oczyszczania gazów przemysłowych, jako środki zwiększające twardość i żaroodporność stopów, zaś kwas arsenilowy używany jest jako czynnik przyspieszający wzrost hodowli drobiu i świń.

Losy w organizmie
     Arsen kumuluje się w tkankach bogatych w keratynę ,jak: włosy , paznokcie, skóra oraz w nabłonku przewodu pokarmowego. Wchłanianie arsenu z przewodu pokarmowego zależy od rozpuszczalności w wodzie i może dochodzić do 95%.

Działanie toksyczne
      Nieorganiczne związki arsenu wykazują u ludzi działanie rakotwórcze.
Po długoletnim narażeniu inhalacyjnym znacznie wzrasta zapadalność na raka płuc, natomiast po doustnym przyjmowaniu związków arsenu obserwowano głównie objawy raka skóry. Zmiany skórne i rak płuc stwierdzono u pracowników zatrudnionych przy produkcji insektycydów , wśród plantatorów winogron , przy wydobywaniu złota i hutnictwie metali nieżelaznych. Żywność produkowana w pobliżu hut miedzi zawiera zwiększone stężenie arsenu.