Popioły, pyły i żużle czyli odpady z energetycznego spalania węgla

W miejscowości Glinojeck legalnie składuje się w wyrobisku pożwirowym ponad 100.000 ton popiołów .Elektrociepłownia Siekierki składuje swój popiół w Wilanowie na brzegu Wisły. Z drugiej strony miasta popiół składuje Elektrociepłownia Żerań . Dawniej popioły traktowane były jako odpad niebezpieczny z uwagi na radioaktywny radon często występujący w złożach węgla. Popiół dodawany do cementu przy produkcji tzw wielkiej płyty skutecznie skaził całe budynki.

Wiadomo że pokłady węgla występują pomieszane z rudami radioaktywnych pierwiastków. Popiół z takiego węgla jest odpadem niebezpiecznym i tak był traktowany przynajmniej teoretycznie do 1992r.

......

Na wzór Unii Europejskiej (jak twierdzono w ministerstwie) rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 (Dz.U. nr 162, poz. 1135 ) wprowadzona została nowa klasyfikacja odpadów oraz lista odpadów niebezpiecznych.

Odpady z energetycznego spalania węgla zaklasyfikowano następująco:

Wymienione odpady nie zostały umieszczone na liście odpadów niebezpiecznych.

W związku z tym od odbiorcy tych odpadów nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usuwanie tych odpadów

Gospodarcze wykorzystanie tych odpadów nie podlega wymaganiom art. 61 Ustawy o Ochronie Środowiska według którego wykorzystanie odpadów zawierających substancje promieniotwórcze następuje na drodze decyzji wojewody.

W rozumieniu ustawodawcy odpady z energetycznego spalania węgla nie są odpadami radioaktywnymi lecz substancjami o podwyższonej zawartości radionuklidów

Teraz już bezkarnie używać można pospalarniowych żużli do utwardzania dróg i rekultywacji wyrobisk.

Za tonę żużla Elektrociepłownia płaci 30 zł. Nie jest to tak intratny interes jak w wypadku osadu ściekowego gdzie za tonę otrzymujemy 100 zł ale i tak chętnych nie brakuje.

Kilka lat temu będąc w Białowieskim Parku Narodowym wybrałem się do parkowego ZOO. Był upalny letni dzień. Po wysypanej żużlem drodze przejechał samochód. Zostawił chmurę wiszącego pyłu.

W chmurę tą wjechała zdyscyplinowanym wężykiem grupka młodych rowerzystów. Podwyższona zawartość radionuklidów w powietrzu zdrowia im nie dodała.

Jarema Dubiel

cofnij