Statystyka zachorowań i zgonów w Polsce


OBEJRZYJ

zestawienia z których wynika, że obserwujemy szybszy wzrost zachorowalności na raka niż śmiertelności, co oznacza znaczny wzrost zgonów i coraz wyższy wskaźnik zachorowań w ciągu najbliższych lat!

Zestawienie umieralności i zachorowalności na raka w Polsce w latach 1980-1996


Zestawienie umieralności i zachorowalności na raka w Polsce w latach 1980-1996 z uwzględnieniem zgonów osobno kobiet i mężczyznPROCENTOWY WSKAŹNIK UMIERALNOŚCI NA RAKA (1980-1996), ROZUMIANY JAKO LICZBA ZGONÓW NA RAKA PODZIELONA PRZEZ LICZBĘ WSZYSTKICH ZGONÓW I POMNOŻONA RAZY 100%)ObiektWykresu PROCENTOWY WSKAŹNIK UMIERALNOŚCI NA RAKA , (LICZBA ZGONÓW NA RAKA PODZIELONA PRZEZ LICZBĘ WSZYSTKICH ZGONÓW, POMNOŻONA RAZY 100% (1980-2002)
cofnij